flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Комунікаційна стратегія суду

  ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ голови
Господарського суду
 Рівненської області
від 20 травня 2015 р. № 236
 
Комунікаційна стратегія
господарського суду Рівненської області
 
1.      Мета комунікаційної стратегії суду.
 
Комунікаційну стратегію розроблено з метою оприлюднення об’єктивної інформації про діяльність суду і суддів, налагодження постійного зацікавленого діалогу із суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, відкритості і прозорості у діяльності господарського суду через залучення засобів масової інформації до висвітлення його діяльності .
 
2. Основними завданнями комунікаційної стратегії є:
 
- підвищення рівня суспільної довіри до суду та авторитету судової влади в суспільстві в цілому;
- покращення рівня обізнаності суспільства щодо специфіки, особливостей та змісту діяльності судової системи та діяльність Господарського суду Рівненської області зокрема;
- підвищення рівня авторитету Господарського суду Рівненської області як органу правосуддя;
- забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації;
- підтримка та підвищення авторитету судді та працівника апарату суду у суспільстві;
- інформування громадян про шляхи забезпечення їх конституційних прав та необхідність дотримання ними конституційних обов’язкі;.
- забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків громадян з питань захисту їх інтересів в господарському суді.
 
3. Принципи здійснення комунікаційної стратегії:
 
- прозорість, що передбачає всебічне висвітленні діяльності Господарського суду Рівненської області;
- відкритість, тобто створенні умов для безперешкодного доступу громадян до інформації про діяльність суду;
- реалістичність, що полягає у проведенні заходів з урахуванням наявних ресурсів;
- оперативність, що передбачає своєчасність інформування громадськості;
- доступність, що передбачає лаконічність, зрозумілість інформації, легкість для сприйняття та запам’ятовування.
 
4. Цільова аудиторія.
 
Учасники господарського процесу, особи, чиї права потребують судового захисту.
Засоби масової інформації.
Представники наукових кіл.
Школярі та студенти юридичних спеціальностей.
Представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи, інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій тощо.
 
5. Способи здійснення комунікаційної стратегії.
 
Розміщення інформації на офіційному веб-сайті суду та на інформаційних стендах у приміщенні суду.
Проведення опитування громадської думки щодо діяльності суду.
Проведення круглих столів, семінарів, конференцій та інших заходів.
Проведення інтерв’ю керівництва, публікації суддів, працівників апарату у ЗМІ з питань організаційної діяльності суду.
Інформування учасників судового процесу про зміни матеріального і процесуального законодавства, що визначають порядок їх участі в процесі.
Залучення студентів навчальних закладів юридичних спеціальностей до підготовки та участі у заходах, які проводяться у суді.
 
6. Механізм здійснення комунікаційної стратегії.
 
Участь у заходах з висвітлення діяльності суду є відкритою для теле- і радіомовних організацій, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, інших засобів масової інформації та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері висвітлення правових позицій суду.
Конкретні заходи, чіткі строки виконання, визначення відповідальних працівників встановлюються згідно із плануванням роботи суду.
Контроль і координацію комунікаційної діяльності здійснює керівництво Господарського суду Рівненської області; реалізація завдань комунікаційної стратегії покладається на прес-секретаря суду.
 
7. Очікувані результати реалізації комунікаційної стратегії.
Зростання рівня довіри громадян до суду, підтримання авторитету суду через відкритість та прозорість діяльності.
Підвищення рівня правової обізнаності суспільства про порядок захисту своїх прав у судах.
Формування поваги до судового рішення та позитивного іміджу судової влади.