flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Затверджено наказом

від 26.10.2020 р. №02-13/58/20

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів, які надаються

запитувачам інформації Господарським судом Рівненської області

 

  1. Ця Інструкція відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Господарським судом Рівненської області.
  2. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 з урахуванням розміру прожиткового мінімуму на дату направлення запитувачу повідомлення про суму відшкодування.
  3. У разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), особа, відповідальна за підготовку інформації на запит, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту надає відділу планування , фінансування, звітності та контролю заявку (додаток №1), яка має містити дані про кількість сторінок, їх формат, наявність у документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто про усі послуги, які підлягають оплаті запитувачем.
  4. Працівники відділу планування, фінансування, звітності та контролю не пізніше наступного робочого дня з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації здійснюють розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток №2) та надають особі, відповідальній за підготовку інформації на запит, рахунок на здійснення оплати витрат для вручення його запитувачу інформації.
  5. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток №3).
  6. Після надходження коштів на рахунок суду від запитувача інформації, працівники відділу планування, фінансування, звітності та контролю не пізніше наступного робочого дня з часу отримання банківської виписки, що підтверджує оплату вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, повідомляють про це особу, відповідальну за підготовку інформації на запит, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок суду.
  7. Надання копій документів за запитом здійснюється протягом 2 робочих днів з дати надходження інформації про оплату запитувачем інформації витрат на копіювання або друк документів.
  8. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

Відмовою від оплати вважається ненадання запитувачем інформації протягом 20 робочих днів документів, які б підтверджували оплату витрат.

 

Керівник апарату                                                                                    І. В. Бабич

Додаток №1

ЗАЯВКА

від «___» __________20__року                                                                         №_________

на виписку рахунка для здійснення оплати

витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва документа)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали особи, відповідальної за підготовку інформації на запит)

 

Прізвище та ініціали – фізичної особи (найменування – юридичної особи ) запитувача ________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк однієї сторінки документа формату А4 або меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк однієї сторінки документа формату А3 або більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк копій однієї сторінки документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

_____________________ (посада)

__________ (підпис)

________________________ (П.І.Б.)

 

 

 

 

             

 Додаток №2

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються запитувачам інформації

Послуга, що надається

Норми витрат на виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Додаток №3

РАХУНОК № _________

"____" ______________ 20___ року

на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

 Надавач послуг:                                Господарський суд Рівненської області

Реєстраційний рахунок _______________________________________________

МФО банку  _________

Код за ЄДРПОУ 03500111

Місцезнаходження Господарський суд Рівненської області: 33013, м.Рівне, вул.Набережна, 26-А

 Платник: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Місце реєстрації ________________________________________________________

  

Найменування відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Кількість аркушів

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Сума

 

Загальна сума, що підлягає оплаті ________________________________________________________________________________

_____________________________________________ _________________________грн. ____________ коп.

                                         (сума словами)

 

 Голова суду __________________В.Г.Торчинюк___

                          (підпис)               (ініціали, прізвище)

М.П

Начальник відділу ПФЗтК  _________Л.М.Міліневська___

                                               (підпис)   (ініціали, прізвище)