flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила пропуску осіб до приміщення Господарського суду Рівненської області та транспортних засобів на його територію

ПРАВИЛА

пропуску осіб до приміщення Господарського суду Рівненської області та транспортних засобів на його територію

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до Господарського суду Рівненської області (далі - Суд) на їх територію транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до суду на територію транспортних засобів (далі – пропускний режим) здійснюється працівниками Служби судової охорони (далі – Служба).
Пропуск осіб до суду, які провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, та на їх територію транспортних засобів здійснюється з урахуванням Порядку організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013р. №939.

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в судді, працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. Пропуск осіб до суду, не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

1.5. На вході до суду, обладнаний пункт пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу та ручним металошукачем, рентгенотелевізійним інтроскопом (у разі необхідності), кабіною (кімнатою) для вибіркового огляду осіб, засобами відеонагляду та зв’язку та інших спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.

1.6. Суд обладнується пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

1.7. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в судді а також винесення таких цінностей за межі суду здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником чи уповноваженою особою в суді.

1.8. Для речей, які заборонено проносити до суду, після пунктів пропуску обладнуються камери схову.

1.9. Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на Господарський суд Рівненської області.

1.10. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальників територіальних управлінь (командирів підрозділів охорони) Служби, що здійснюють їх охорону, а також на голову, керівника апарату суду, які інформують начальників територіальних управлінь (командирів підрозділів охорони) Служби про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

1.11. Примірник цих Правил розміщується в суді, перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

2. Порядок пропуску осіб до Господарського суду Рівненської області

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду, керівником іншого органу або установи системи правосуддя розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).
Для ідентифікації осіб, які прибули до суду, за умови наявності в судді технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія».

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщення суду, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, заступники голів судів, судді, та працівника апарату суду.

2.5. Голова, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарату суду, пропускаються до суду в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.
У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники суду, пропускаються до суду згідно зі списком, затвердженим головою суду або керівником апарату суду за пред'явленням службового посвідчення.

2.7. До суду, із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:
працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;
особи, які беруть участь у розгляді кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ, – за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;
інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщенні суду – згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником апарату суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;
особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), – за списками, підписаними головою суду, керівником апарату після пред’явлення документа, що посвідчує особу.
Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, працівник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Пропуск народних депутатів України до суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».
Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

2.9. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами".

2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.
Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу керівника апарату суду.

2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.12. До суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.
Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщення суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.13. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників відповідного суду, органу або установи системи правосуддя, а за їх відсутності – працівника Служби.
2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають до приміщення суду, працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду, й негайно повідомляють про це голову суду, керівника апарату суду та чергового територіального управління Служби.

2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються до суду та не є їх працівниками, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (додаток № 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у суді.

2.16. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у суді можуть перебувати:
1) судді та працівники апарату суду;
2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в цих будинках (приміщеннях) осіб, яких вони охороняють;
3) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;
4) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;
5) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

2.17. Вхід та вихід до суду, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральний вхід, обладнані контрольно-пропускними пунктами (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).
У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

3. Порядок пропуску транспортних засобів на територію Господарського суду Рівненської області

3.1. В’їзд транспортних засобів на територію суду, здійснюється через контрольно-пропускні пункти, обладнані технічними засобами контролю та зв’язку. Інформація щодо транспортних засобів, в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території) суду, заноситься працівниками Служби до Журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів (додаток № 2) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які у суді.

3.2. На територію суду пропускаються:
1) транспортні засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред’явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;
2) службові транспортні засоби Господарського суду Рівненської області, (згідно зі списками, затвердженими головою суду, керівником апарату суду.
3) особисті транспортні засоби суддів, працівників апарату суду затвердженим головою суду, після пред’явлення посвідчення судді, працівника апарату суду.
4) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем працівників Служби, які здійснюють пропуск осіб до суду після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

4. Обмеження щодо пропуску осіб до Господарського суду Рівненської області

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

4.2. Забороняється пропуск до суду осіб:
1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;
2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.10 розділу 2 цих Правил;
3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;
4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам;
5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;
6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);
7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);
8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

4.3. Особи, які прибули до суду, на час відвідування суду, речі та предмети, з якими заборонено пропуск можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

4.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, з урахуванням установленого відповідного рівня епідемічної небезпеки, за рішенням голови суду, може бути обмежено пропуск приміщення Господарського суду Рівненської області осіб:
1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;
2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;
3) які не є учасниками судових засідань.