flag Судова влада України

Засади використання автоматизованої системи документообігу ГС Рівненської області

     ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення зборів суддів господарського суду Рівненської області
від 18 травня 2015 року N 5
 
Засади використання
автоматизованої системи документообігу суду
 
Цілі та завдання
1. Порядок функціонування автоматизованої системи документообігу в господарському суді Рівненської області (далі - автоматизована система) визначається Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.
 
Особливості функціонування автоматизованої системи
2. У господарському суді Рівненської області використовується комп'ютерна програма "Діловодство спеціалізованого суду", розроблена адміністратором автоматизованої системи для судів господарської юрисдикції.
 
3. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи на підставі укладених договорів з ДСА України та судом.
 
Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи
4. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в господарському суді Рівненської області визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.
5. Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов'язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.
Розподіл судових справ між суддями
6. Розподіл судових справ здійснюється в господарському суді Рівненської області в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.
7. У господарському суді Рівненської області суді може застосовуватися:
автоматизований розподіл судових справ одразу після реєстрації відповідної судової справи;
розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;
повторний автоматизований розподіл судових справ.
8. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:
за два місяці до закінчення повноважень судді;
за чотирнадцять до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);
за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;
у період відпустки судді;
за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;
під час тимчасової непрацездатності судді;
за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);
у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);
у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - з моменту прийняття рішення про призначення;
в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.
9. Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.
Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями
10. У господарському суді Рівненської області утворено три колегії з розгляду окремих категорій справ, а саме:
           
1) судова колегія з розгляду справ у спорах між господарюючими суб'єктами:
- укладання, зміну і розірвання договорів;
- визнання угод недійсними і застосування наслідків їх недійсності;
- розрахунки за продукцію, товари, послуги;
- невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що виникають з договорів;
- відшкодування збитків;
- відшкодування позадоговірної шкоди;
- інвестиції;
- цінні папери, корпоративне управління та реалізація корпоративних прав;
- захист ділової репутації суб’єктів прав підприємницької діяльності;
- пільги для іноземних інвесторів;
- комерційна концесія;
- повернення грошових коштів органами, що здійснюють контрольні функції;
- інші спори, що виникають між господарюючими суб’єктами.
 
2) судова колегія яка розглядає спори, пов'язані з захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності.
 
3) судова колегія з розгляду справ про банкрутство.
11. Рішенням зборів суддів господарського суду Рівненської області від 28.12.2010 року голові суду передано повноваження зборів суддів щодо формування колегій суддів без здійснення повторного авторозподілу судових справ у випадках
-           призначення колегіального складу суду першої інстанції;
-           необхідності внесення змін до складу колегії суддів у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю суддів (суддів), його (їх) відпусткою, відрядженням;
-           помилково визначеної спеціалізації;
-           розподілу позовних заяв, які надійшли до суду повторно з передбачених процесуальним законодавством підстав.
 
12. Згідно параметрів комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" складність категорії дорівнює 1.
 
13. Відповідно до рішення зборів суддів господарського суду Рівненської області № 13 від 26 грудня 2014 року встановлено коефіцієнт навантаження у справах позовного провадження
-           по заявах про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови, зміну способу та порядку їх виконання у розмірі 0,5;
-           по скаргах на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби у розмірі 1;
-           по заявах про вжиття запобіжних заходів у розмірі 0,5;
-           по заявах про забезпечення позову чи скасування забезпечення позову у розмірі 0,5;
-           по заявах про роз'яснення і виправлення рішення, ухвали у розмірі 0,5;
-           по заявах про виправлення помилки у наказі, або про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню, у розмірі 0,5;
-           по заявах про поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання у розмірі 0,5;
-           по заявах про видачу дублікату наказу у розмірі 0,5;
-           по заявах про заміну сторони у виконавчому провадженні у розмірі 0,5;
-           по заявах про відновлення втраченого провадження, у розмірі 0,5.
 
У справах про банкрутство:
-           по заявах у спорах із вимогами майнового характеру до боржника у розмірі 0,5;
-           по заявах кредиторів про грошові вимоги до боржника у розмірі 0,5;
-           по заявах у спорах про визнання недійсним будь-яких правочинів (договорів) у розмірі 0,5;
-           по заявах про сплату податків, зборів (обов'язкових платежів) у розмірі 0,5;
-           по заявах про стягнення заробітної плати у розмірі 0,5;
-           по заявах про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника
у розмірі 0,5;
-           по заявах про визнання недійсним рішень органів державної влади і місцевого самоврядування та інших органів, пов'язаних з такими вимогами у розмірі 0,5;
-           по заявах у спорах, пов'язаних з проведенням аукціону з продажу майна боржника, у розмірі 0,5;
-           по заявах у спорах, пов'язаних з діяльністю арбітражного керуючого, у розмірі 0,5;
-           по скаргах на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади і місцевого самоврядування у розмірі 0,5;
-           по заявах про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів у розмірі 0,5;
-           по заявах про скасування або зміну заходів щодо забезпечення у розмірі 0,5;
-           по заявах про усунення керівника боржника від посади; по заявах про припинення повноважень керівника боржника та виконавчих органів його управління у розмірі 0,5;
-           по заявах про продовження судової процедури у розмірі 0,5;
-           по заявах про скасування арештів майна боржника у розмірі 0,5;
-           по заявах про участь у санації боржника у розмірі 0,5;
-           по заявах про введення процедури санації у розмірі 0,5;
-           по заявах про затвердження плану санації та змін до нього у розмірі 0,5;
-           по заявах власника майна (органу, уповноваженого управляти майном)
боржника про намір задовольнити вимоги кредиторів у розмірі 0,5;
-           по заявах про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у розмірі 0,5;
-           по заявах про передавання активів боржника, які залишаються непроданими на час закінчення процедури ліквідації, в управління іншій юридичній особі у розмірі 0,5;
-           по заявах про проведення незалежної оцінки майна у розмірі 0,5;
-           по заявах про затвердження мирової угоди у розмірі 0,5;
-           по заявах про визнання мирової угоди недійсною у розмірі 0,5;
-           по заявах про розірвання мирової угоди у розмірі 0,5;
-           по заявах про затвердження плану погашення боргів фізичної особи-підприємця або його зміну у розмірі 0,5;
-           по заявах про недопущення звільнення фізичної особи - підприємця від зобов'язань у розмірі 0,5;
-           по заявах про призначення керуючого санацією, ліквідатора, розпорядника майна у разі припинення повноважень раніше призначеного розпорядника майна, а також заявах про припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у розмірі 0,5;
-           по заявах про формування фонду для авансування грошової винагороди і відшкодування витрат арбітражного керуючого та порядок використання його коштів у розмірі 0,5;
-           по заявах про встановлення грошової винагороди арбітражного керуючого, заявах про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат у розмірі 0,5;
-           по скаргах на дії арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у розмірі 0,5;
-           по скаргах на дії Державної виконавчої служби при виконанні ухвал суду у справі про банкрутство у розмірі 0,5;
-           по заявах про виключення майна із складу ліквідаційної маси у розмірі 0,5;
-           по заявах, пов'язаних з іноземною процедурою банкрутства, у розмірі 0,5;
-           по заявах з іншими вимогами щодо надання, зміни або припинення прав і обов'язків учасників провадження у справі про банкрутство у розмірі 0,5;
-           по заявах про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство у розмірі 0,5;
-           по інших заявах про банкрутство у розмірі 0,5;
-           по заявах про роз'яснення і виправлення рішення, ухвали прийнятих у справах про банкрутство у розмірі 0,5;
-           по заявах про відновлення втраченого провадження у розмірі 0,5.
14. Рішенням зборів суддів встановлено коефіцієнт навантаження при розгляді справ у колегіальному складі, головуючому (судді доповідачу) у розмірі 1, учасникам колегії по 0,2.
15. Згідно параметрів системи
- неможливо виконати авторозподіл справ для яких не визначена категорія та для яких не вказані учасники процесу;
- для виконання авторозподілу не встановлено актуальність табеля на поточну дату;
- у всіх можливих звітах авторозподілу не відображаються дані звільнених суддів;
- справа, якщо у ній було декілька перепризначень, враховується в навантаження лише останньому судді;
- суддя, що був призначений доповідачем в попередньому призначенні, не бере участь у наступному розподілі.
У полі “Граничний % відхилення” встановлено граничний відсоток який дорівнює 0.
У полі “Ймовірність розподілу… на суддю з найменшим навантаженням” відсоток ймовірності розподілу справи на суддю з найбільшим інтервалом встановлено 50.
 
16.Зборами суддів господарського суду Рівненської областізменшено навантаження щодо розгляду справ на голову суду та заступника голови суду на 25 %.
 
17. Зборами суддів господарського суду Рівненської областівстановлено, щоповторний автоматизований розподіл справи у випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки судді тощо, проводиться якщо строк розгляду спору, визначений законодавством, залишився менше чотирнадцяти календарних днів.
18. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про неможливість проведення судового засідання помічником судді, а у випадку відсутності помічника судді - керівником апарату суду.
19. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про неможливість проведення судового засідання наступним чином:
- суд здійснює відповідне повідомлення шляхом надсилання телефонограми. На примірнику переданого тексту, що залишається у матеріалах справи, зазначаються дата і година його передачі, а також прізвища та ініціали осіб, які передали і прийняли цей текст. У матеріалах справи мають міститися документи, що підтверджують отримання учасником судового процесу повідомлення;
- інформація про неможливість проведення судового засідання розміщується на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/). На роздрукованій сторінці з мережі Інтернет, на якій розміщено інформацію про час та місце засідання господарського суду, зазначаються дата розміщення інформації, прізвище та ініціали помічника судді. Інформація засвідчується підписом помічника відповідного судді із зазначенням його прізвища та ініціалів, а у разі відсутності помічника судді – підписом керівника апарату суду із зазначенням його прізвища та ініціалів та долучається до матеріалів справи;
- до матеріалів справи також долучається Довідка про неможливість проведення судового засідання яка засвідчується підписом помічника відповідного судді із зазначенням його прізвища та ініціалів, а у разі відсутності помічника судді – підписом керівника апарату суду із зазначенням його прізвища та ініціалів.
 
Автоматизований розподіл судових справ між суддями
20. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів.
21. Зборами суддів господарського суду Рівненської області встановлено, щоу випадку надходження до суду позовних заяв, в яких відповідачами є юридичні особи, фізичні особи-підприємці, стосовно яких порушено та розглядаються справи про банкрутство, і предметом позову у яких є вимоги, зазначені у ст. 12 ГПК України, заяв зазначених у частині 4 статті 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", позовних заяв про визнання права власності, витребування майна з чужого незаконного володіння, позовних заяв пов'язаних з майновими вимогами учасників (акціонерів) до боржника, останні передаються для розгляду тому судді, у провадженні якого перебуває пов`язана справа про банкрутство.
 
Внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили
22. У разі закінчення строку, встановленого для подання апеляційної скарги, якщо така скарга не була подана, до автоматизованої системи вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили.
23. Відповідна інформація вноситься до автоматизованої системи начальником відділу узагальнення судової практики та статистики та головним спеціалістом відділу узагальнення судової практики та статистики.
24. Помічники суддів здійснюють контроль за закінченням строку, встановленого для подання апеляційної скарги на судові рішення.
Помічники суддів у день набрання судовими рішеннями законної сили, після підписання останніх суддею за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), подають відповідальним особам відомості про набрання судовими рішеннями законної сили із зазначенням номеру справи та дати набрання законної сили.
25. Відповідальні особи вносять до автоматизованої системи відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили:
- у разі закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, не пізніше наступного робочого дня з моменту закінчення такого строку;
- у разі подання апеляційної скарги, якщо судове рішення не скасовано, не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного судового рішення суду апеляційної інстанції.
26. Працівники відділу канцелярії та документального забезпечення повідомляють відповідальних осіб про повернення справ з апеляційної та касаційної інстанції у день їх надходження до канцелярії суду.